December 31, 2012

A L O

سلام، شما با سامانۀ پیشتیل فیلان کرده‌اید

لطفا برای تماس با اپراتور، عدد دو
ارتباط با واحد مهندسی، عدد آووگادرو
وصل یار و اتصال به معشوق، عدد زوج
پی‌پی کردن در ملأ خاص، سه عدد صحیح و چاردَ
گذاشتن پیام در طبق اخلاص، عدد مربع
و فشار دادن منشی،
عدد یک را به خاطر بسپارید.

در غیر اینصورت منتظر بمالید.

شعار هفتهای تودۀ پشمالو

آماده‌ایم آمادو

Bonjour


ای رهبر آزاده

آنشانته ایم

آنشانته

December 30, 2012

Bank Ad


الکترونیکی ‌کن و در دجله انداز


December 28, 2012

Flow Flu
روزی شیخ ما نشسته بود و مریدان به گردش حلقه،
شیخ لحظه ای درنگ کرد، چشم ها را بست، حفرۀ بینی گشود،
و چنان عطسه‌ای کرد که جامه از تن مریدان دریده شد.
مریدان دست بر آلت خویش سرپوش کرده و عریان جملگی نعره زدند:
عافیت باشد