February 3, 2005

آیا میدانید

آیا میدانید که هر انسان به طور متوسط 1600 لیتر میگوزد که 1560 لیتر آنرا به روی خودش نمی اورد


آیا میدانید که نصف حشرات جهان از ارتفاع میترسند و نصف بیشتر آنها از سوسک میترسند و بقیه از تاریکی!


آیا میدانید که غذای مورد علاقه ی رستم خاگینه بوده و در ایتالیا زنی به نام تهمینه میلانی داشته


آیا میدانید که استکان کلمه ای روسی است به معنی نعلبکی.


آیا میدانید که کونده ترین میوه ی دنیا کشمش است. بل نسبت شما


آیا میدانید که اگر گل از گه تان بشکفد به چمن نیز آراسته میشود


آیا میدانید که الان نسل جنده هاست و نسل بعد ، نسل مادر جنده ها.


آیا میدانید که هر چی نخورید ، دارید


آیا میدانید که همه ی ما از نبود کاندوم بوجود آمدیم

آیا میدانید که کس شعر های من واقعا از ته دلم است ، جایی در نزدیکی بواصیر

آیا میدانید که ما به التفاوت هر کس با خودش ضربدر دو میشود دول بزرگ منهای قطر کوچک همان شخص


آیا میدانید که گران ترین حلقه ی ازدواج دنیا حلقه ی گمشده داروین است و آنرا پادشاه ازبابکستان برای نامزنش نخرید


آیا میدانید که عقرب تنها حشره ای است که وقتی حشری میشود نیش میزند


آیا میدانید که خوش شانس ترین مرد دنیا را مادرش از کون آورده است