June 28, 2011

Y


یا امام جعفر سابق

با مسئولیت محدود

کلمه ترکیب


پشیمان : گوسفندی که زیادی پشم دارد و تابستان است%


آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری می رینی توش


June 27, 2011

حدیث سایبری


ذکر منبع ، مهمترین ِ ذکر هاست.پ.ن : بنده جدیدا کم نمی نویسم ، اتفاقا زیاد می نویسم ولی آپدیت نمی کنم. بس که کپی می کنن نوشته هامو، دل و دماغ دیگه ندارم و تصمیم دارم یه وبلاگ خصوصی باز کنم و اصن اگه شد طبقه ی بالاش یه کافه بزنم آدما و دوستام بیان بخونن و حال کنن و بخندن و دزد و لاشی هم اون دور و ور پیداش نشه و کلا دور هم حال کنیم دیگه! دنبال باحال بازی و معروف شدن و کونده گری و این کسشعرا نباشیم . حالا منم همچین گهی نیستم که تیریپ کنم چرا مطالب وبلاگمو ورداشتن و اینا، اینجا اینترنته و چفت و بست نداره و ماها هم ایرانی هستیم و منم با این پیش فرض نوشته هامو ریختم تو این فضا و هدفم فقط اینه که آدما بخندن یا یه حالی کنن بالاخره ، ولی در نهایت خیلی با مسئله پیچوندن منبع و دزدی و کپی مشکل دارم. الانم شاش دارم باید برم.
ولی اصن به تخمم ، الان که وسط این پست رفتم بشاشم فک کردم که بی خیال بابا بنویس بره ، وا بده این حرفارو.
خلاصه قضیه منتفیه ولی وبلاگ خصوصی رو دارم باز می کنم چون مطالبش خطرناکه، حالا می گم چجوری بهش دسترسی پیدا کنید. مخلصیم

June 20, 2011

داسّانکوتا - 2
خیره و تنها، رو به دریا ایستاده ام ، نم نمای غروب است و کم کمای شب.

آرامش در دریا موج می زند.

وسعت نگاهم به وسعت خاطرات یک قابله ی پیر می ماند.

صدای امواج هاج و واجم کرده است.

ناگاه،

دختری را در چندین متری می بینم که در حال غرق شدن است.

دست و پا می زند و کمک می خواهد،

عجب صدایی دارد!

هر بار که در آب فرو می رود و بیرون می آید بیشتر به خصوصیاتش پی می برم.

دختری تقریبا بیست و هفت ساله است با موهای قرمز و ابروهای پهن.

استخوان بندی ظریفی دارد و درازی انگشتانش رابطه ای منطقی با اندازه ی ناخن هایش دارد.

سینه هایش بلوطی طور و واگراست و بسیار خوشترکیب است.

به به!

به گمانم از آن دخترهای خوش ادا و خوش مشرب است که وقتی می خندد آدم خوشش می آید.

ولی فکر کنم اشتباه کردم، او دارد غرق نمی شود.

دختری مثل او باید شنا بلد باشد ، حتی کرال پشت.

گویی کمی ترسیده و مظطرب است! نکند به خاطر ضریب شکست آب، دست و پایش را گم کرده است؟

هاها،

فکر کنم که کوسه ای زیر نیم کاسه است!

به هر حال الان وقت شوخی نیست، باید بیشتر به او بپردازم،

فکر کنم از آن تیپ دختر هاست که آزادی عمل را دوست دارند!

اَی پدر سوخته! حتما پس فردا می خواهد بلند پروازی هم بکند!

ولی مطمئنم که با کون می خورد زمین. من زن ها را خوب می شناسم.

آرامش دوباره به دریا بازگشت،


دور و اطراف دختر سرخ شده است.

الان مگر چندم ماه است؟


چرا او زودتر از خورشید غروب کرد؟


کوسه کو؟


باروه


به روباه می گن شاهدت کیه؟

میگه دمّ ننت

کامیون


سلطانِ اَن

ماتحت

June 5, 2011

میگرن

دلم می خواد برم یه گوشه ای بشینم،

سر فرصت با خودم

یکّلاغ چلکلاغ کنم.

بعدش،

همه ی لباسامو در بیارم و

سنگامو وا بکّنم.

همینجور که وا میک کـَنم..

یهو غرور ورم داره..

عینهو بالن ببره منو هوا

اونقد بالا که خنده ت بگیره

منم از اونجا سنگامو بندازم تو سر خوشبخ بیچاره ها

آدم ضایع آ..

لاشی ماشی آ..


بعدش اوم بالا،

خوب که جو گرفت منو،

یهو به خودم بیام.


به خودم بیام ببینم یکی دیگه م!

اَی بخشکی تف به این شانس!

اشتباهی به خودِ یکی دیگه اومدم،


حالا باید برگردم..

برم یکم از خونمون طاقت بیارم،

نمی دونم باید عجله کنم یا صب کنم،

شاید باید هرجور شده امشبو صب کنم،

آخه امشب مهمون داریم

ایدز که نداریم!

مهمون داریم.


میگن مهمون شبیه خداس.

حالا کدوم خدا نمی دونم!

آخه خدا چنتاس، بیخود میگن یه دونه س،

خدای پانسمان ها..

خدای کَ کِ شونا..

خدای مِی پرستون..

خدای خوب و شیطون..


ولی من،

از خداخدای مستون خوشم میاد،

آخه میشه باهاش خندید

میشه باهاش آل کرد


میشه باهاش یه چیزایی چال کرد


ولی در نا هایت،

میشه باهاش رفت یه گوشه ای

یکّلاغ چل کلاغ کرد و


سنگا رو وا کند.

Hell Red


می گن تو جهنم همه ی زنا پریودن