March 8, 2012

کاظم اند فادر - قسمت پنجاونه

کاظم بابا، بابایی، قربونا بشی، فداها بشی، کاظمی، بابایی، بابا..

- بعله

بیا نظر بده ببین سیبیل بابایی میزون شده یا نه؟

- میزون یعنی چی بابا؟

یعنی این ورش مثل اون ورش شده یا نه، تقارنی شده یا نه، میفهمی یا نه؟

- تقارنی یعنی چی بابا؟

ببینم.. کون یه دونه‌س یا دوتّا؟

- یه دونه! نه، یعنی دوتّا، نمیدونم، یدونه‌س که دوتّاس، آها! دوتّاس که روهم یدونه‌س

ها.. تقارن یعنی همین! پدسسگِ کونگشاد!

ولی اگه مثل تخمات یکیش بزرگتر از اونیکی بود میشد روهم دوتّا