December 27, 2010

کاظم - هوشنگی

هوشنگی: کاظم کاظم

کاظم: چیه؟

هوشنگی: ببین من یه فکری به سرم زده؟

کاظم: سرت درد می کنه حالا؟

هوشنگی: نه ، تو درت سرد می کنه؟

کاظم: نه ، هوا که گرمه

هوشنگی: پس گوش کن ببین چی میگم..

کاظم: بالاخره گوش کنم یا ببینم؟

هوشنگی: نمی خواد اصن نمی گم!

کاظم: چند بار می گی یه بار گفتی فهمیدم دیگه!

هوشنگی: من که اصن نگفتم هنوز، چی می گی؟

کاظم: خودت چی می گی؟؟

هوشنگی: من می گم بیا امروز که داریم می ریم خونه ، تو یه لواشک بگیر من یه نوشابه قوطی ، نص نص بزنیم

کاظم: کدومشو اول نصف کنیم؟

هوشنگی: لواشکَ رو

کاظم: خب کدوم نصفش میشه مال من؟

هوشنگی: نصف بزرگش میشه مال تو ، نصفِ بیشترشم مال من!

کاظم: قبول!

هوشنگی: نوشابه رو هم بعدش روش می زنیم بشوره ببره..

کاظم: کجا ببره؟

هوشنگی: تو جنگل ببره!

کاظم: ببر هم که خطرناکه و جنگل هم که خیلی راهه..

هوشنگی: نه، جنگل خیلی درخته و خیلی حییونه ، خیلی راه نیست!

کاظم: آره، حواسم نبودَصَن..

هوشنگی: خب پس پایه ای تئوریمونو عملی کنیم؟

کاظم: نه دیگه سخت شد! به نظرم همون لواشک و نوشابه قوطی رو بگیریم بره..

هوشنگی: خب منم منظورم همینه دیگه!! اعصاب میزنی چرا؟؟

کاظم: خب باشه ، اصن برای اینکه دعوا هم نشه می خوای نوشابه رو نص نص کنیم یه نصفِ کمترشو من می خورم یه نصفِ کمترشو تو! که مساویشه..

هوشنگی: خب!

کاظم: خب.