February 7, 2011

کاظم اند فادر

کاظم بابایی .. قربون بی شی .. ساعتت کو؟

- تو جیب کاپی شَنم

چی!؟

- کاپی شَن!

این چیه تنت؟

- پولی ور

اون چیه کنار گاز؟

- پارکومتر

وواه! باورم نمیشه! آخه مگه من به تو حرف زدن یاد نمی دم!؟ مایکروفر پدسسگ! بگو ببینم..

- مَکروفر!

سگ برینه به ذاتت.. دیشب شام چی داشتیم؟

شِن سِل.

تیر خوردی تاحالا؟

- نه..

یدونه کلفتشو اگه بخوری، برای همیشه دیگه کلمه ها رو درست می گی پدسسگ!