March 29, 2011

کلمه ترکیب

بیوه : بحصولِ درخت، دربان سرباخوردگی

کلمه ترکیب

فراموش: هر گونه حیوانی که از موش بزرگ تر و قوی تر است.

(فراموشکار: گربه)

کلمه ترکیب

شناور: کسی که شن می آورد
و یــِی حال خوبی دارد

کلمه ترکیب

چراغ : علامت سوالی که به غ تبدیل شد

یادداشت های یک پتیاره

از اینجا باز کنید

--------------

March 26, 2011

کلمه ترکیب

آلزایمر : بزرگ می شی یادت می ره

March 20, 2011

یادداشت های یک پتیاره

برگ

داد و

غنچه

کرد و

بهار

آمد.

سال نود مبارک

March 19, 2011

کاظم اند فادر

کاظم بابا .. بابایی

- بله بله

این سی دی موسیقی بتهوونِ بابایی رو ندیدی قربون بری؟

- سی دی رو مگه گوش نمی دن بابایی؟

قبل از اینکه گوش بدن ، می بیننش پدسسگ

مثل قبل از وقتی که می خوان برینن ، می شینن! پدسسگ

یادداشت های یک پتیاره

لطفاً قبل از این که باهم بخوابید ، به دل هم بشینید.

یادداشت های یک پتیاره

به سلامتی پریِ دریایی ، که نمی تونه بده،

ولی همه دوست دارن بکننش.