September 16, 2011

شوخی با اقوام و آشنایان


یه روز یه ترکه داشته می‌رفته

دست حق به همراش زنگ می‌زنه