October 28, 2010

Camel C:
شتری هستم سی و پنج ساله به نام کمال پورخارخور، ساکن روستای مغیلان و کارمند بخش تحقیق و توسعه ی یک کاروان مسافربری، با حقوق و مزایای کافی.

دیشب بعد از کار و تلاش روزانه، در خواب دیدم پنبه دانه.

که نه یک دانه ، نه دو دانه ، بلکه صد ها دانه! گویی به سان برف از آسمان فرو فتانه.

و این در حالیست که نیم کره ی شیشه ای بزرگی دور تا دور روی من را پوشانده و آب تمام اطراف مرا فرا گرفتانه.

و من با صدای اُشتری خودم خنده ها کنم و با لب هایم بندری زنم و کوهان هایم را مثل اکوالایزر بالا و پایین کنم و از این اتفاق همه چیز تکان خورده و پنبه دانه ها پخش اطراف شده و دوباره بر سرم ریخته.

تعبیر خواب من چیست؟

تعبیر: شما کینه ی شتری دارید!

توضیح: سعی کنید همین مسیر آرام را در زندگی ادامه داده و از نشخوارهای طولانی پرهیز کنید. مراقب ساربان خود باشید چون جدیدا مواد مصرف می کند و ممکن است همانجور دولّا دولّا سوار شما شود. بعلاوه، قرص های دیازپامی که می خورید را قطع کنید چون مصرف زیاد آنها باعث می شود جلوی در خانه ی مردم یا روبروی پارکینگشان خوابتان ببرد و در نتیجه کوهان هایتان را پنچر کنند.

قبل از خواب موسیقی عربی گوش بدهید و به حالت و طرب که افتادید مسواک بزنید و بخوابید، دیگر از این خواب ها نمی بینید.