November 28, 2010

کاظم اند فادر

کاظم بابایی زود باش.. زودباشی.. نوبت توئه.. هیجانی شده.. 3 بیاری مار می خورتت .. 5 بیاری از پله ها میری بالا از بابایی میزنی جلو فداش بشمی..

می فهمی؟ یالا بریز ببینم..

- کجا بریزم بابایی؟

بریز تو دسمال! پدسسگ نفهم..

که اگه من ریخته بودم تو الان اینجا نبودی!

مار برینه تو تک تک پله های ترقّیت آخه